O projektu

Stručný popis:

Projekt navazuje na předchozí aktivity v popularizaci vědy a výzkumu a badatelsky orientované výuce v oblasti přírodních a technických věd. Rozšiřuje je všemi směry mezi terciální sférou, nižšími stupni škol, vědecko-výzkumnými pracovišti a praxí v Olomouckém kraji i sousedních regionech. V projektu spolupracuje 36 škol, některé jsou jeho partnery. Vedle snahy uspokojit potřeby učitelů, kteří se badatelsky orientované výuce věnují, jsou další aktivity zaměřeny na vzdělávání lidských zdrojů pro centrum popularizace Pevnost poznání i na realizaci popularizačních aktivit, jako je Dětská univerzita, Veletrh vědy či Noc vědců. Důležitou součástí je i práce se studenty učitelských oborů i akademiky v oblasti jejich dalšího vzdělávání.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je dosáhnout výrazné inovace v oblasti terciálního vzdělávání přípravou pedagogů či studentů na badatelsky orientovanou výuku technických a přírodních věd. Dojde tak k faktickému propojení s výzkumnou a vývojovou činností. Absolventi všech stupňů vzdělání budou flexibilnější a kreativnější, díky tomu se lépe uplatní ve znalostní ekonomice.

Dílčí cíle:

 • důsledná a systematická příprava akademických pracovníků, studentů i jiných zájemců o vědecko-výzkumnou práci pro vzdělávací aktivity zaměřené na badatelsky orientovanou výuku
 • vytvoření AV materiálů pro učitele a realizátory neformálního vzdělávání, které budou tvořit obsah e-platformy pro popularizaci
 • vytvoření „vědeckých kufrů“, které pomohou popularizátorům při výjezdech do škol
 • uspořádání takzvaných Veletrhů nápadů učitelů technických a přírodních věd, při nichž učitelé a akademici získají aktuální informace o poptávce z praxe a nových trendech ve vědě a výzkumu
 • posílení komunikačních kompetencí akademických, pedagogických pracovníků a studentů k podpoře zájmu žáků se senzorickým postižením o přírodní a technické vědy

Klíčové aktivity:

 1. Příprava lidských zdrojů na badatelsky orientovanou výuku technických a přírodních věd
 2. Zvýšení kvality lidských zdrojů pro neformální výuku technických a přírodních věd formou spolupráce se zahraničními odborníky
 3. Výukové moduly vzdělávacích programů a metodologie výuky přírodních a technických věd pro učitele a realizátory neformálního vzdělávání
 4. Veletrhy nápadů učitelů technických a přírodovědných oborů
 5. Partnerství UP Olomouc
 6. Speciální pedagogika – Posilování komunikačních kompetencí akademických, pedagogických pracovníků a studentů k podpoře zájmu žáků se senzorickým postižením o přírodní a technické vědy

Údaje o projektu:

 • Název: Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání
 • Zkrácený název projektu: UP Badatel
 • Trvání projektu: 1.1.2014 – 30.6.2015
 • Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0035